Quán Nướng 5 Ku Station - Thái Văn Lung
Quán ăn -Chi nhánh
Quán Nướng 5 Ku Station - Thái Văn Lung
29 Thái Văn Lung, Quận 1, TP. HCM
100,000 - 220,000
Phí giao hàng
7,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0