Quán Yến - Bún Cá Sứa Nha Trang - Lê Hồng Phong
Món Miền Trung, Nha Trang -Chi nhánh
Quán Yến - Bún Cá Sứa Nha Trang - Lê Hồng Phong
197C Lê Hồng Phong, P. 4, Quận 5, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 28,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0