Quảng Ngãi Quán 76 - Ram - Lê Thúc Hoạch
Quán ăn
Quảng Ngãi Quán 76 - Ram - Lê Thúc Hoạch
81 Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ Hòa, Tân Phú, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0