Quyền Ký Mì Gia - Nguyễn Thiện Thuật
Quán ăn

Quyền Ký Mì Gia - Nguyễn Thiện Thuật

250 Nguyễn Thiện Thuật, P. 3, Quận 3, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0