Quyền Ký Mì Gia - Nguyễn Thiện Thuật
Quán ăn
Quyền Ký Mì Gia - Nguyễn Thiện Thuật
250 Nguyễn Thiện Thuật, P. 3, Quận 3, TP. HCM
30,000 - 50,000
Phí giao hàng
6,600đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,600đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0