Quyền Ký Mì Gia - Nguyễn Thiện Thuật
Quán ăn
Quyền Ký Mì Gia - Nguyễn Thiện Thuật
250 Nguyễn Thiện Thuật, P. 3, Quận 3, TP. HCM
07:30 - 12:00 | 15:00 - 23:59
30,000 - 50,000
Phí giao hàng
7,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0