Rainbow Yogurt - Lê Quang Định
Café/Dessert -Chi nhánh

Rainbow Yogurt - Lê Quang Định

93 Lê Quang Định, P. 14, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
24,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0