Rainbow Yogurt - Trần Hưng Đạo
Café/Dessert -Chi nhánh
Rainbow Yogurt - Trần Hưng Đạo
310 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
25,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0