Rau Má Mẹ - Đình Nghi Xuân
Café/Dessert -Chi nhánh
Rau Má Mẹ - Đình Nghi Xuân
99 Đình Nghi Xuân, P. Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP. HCM
07:00 - 23:00
15,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,700đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,700đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0