Rau Má Mẹ - Đình Nghi Xuân
Món Việt -Chi nhánh
Rau Má Mẹ - Đình Nghi Xuân
99 Đình Nghi Xuân, P. Bình Trị Đông, Bình Tân, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0