Rau Má Miên
Café/Dessert
Rau Má Miên
529 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long B, Quận 9, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
16,000 - 25,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0