Rau Má Mix - Đỗ Xuân Hợp
Café/Dessert -Chi nhánh
Rau Má Mix - Đỗ Xuân Hợp
162 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long A, Quận 9, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
5,000 - 28,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
8 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0