Riona Juice - Trái Cây Tươi
Café/Dessert, Shop/Cửa hàng
Riona Juice - Trái Cây Tươi
3 Ông Ích Khiêm, P. 10 , Quận 11, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
50,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0