Royaltea - Bàu Cát 3
Café/Dessert -Chi nhánh
Royaltea - Bàu Cát 3
138 Bàu Cát 3, P. 13, Quận Tân Bình, TP. HCM
09:00 - 22:00
30,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,300đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,300đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0