Royaltea Hong Kong - Nguyễn Văn Luông
Café/Dessert -Chi nhánh

Royaltea Hong Kong - Nguyễn Văn Luông

135/4 Nguyễn Văn Luông, P. 10, Quận 6, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 22:30
42,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0