Royaltea Hong Kong - Tân Lập 2
Café/Dessert -Chi nhánh
Royaltea Hong Kong - Tân Lập 2
101 Tân Lập 2, KP. 3, P. Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM
09:00 - 22:30
42,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
13 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0