Royaltea Hong Kong - Tân Lập 2
Café/Dessert -Chi nhánh
Royaltea Hong Kong - Tân Lập 2
101 Tân Lập 2, KP. 3, P. Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
42,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0