Royaltea HongKong- Nguyễn Thái Học
Café/Dessert
Royaltea HongKong- Nguyễn Thái Học
24 Nguyễn Thái Học, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
10:00 - 22:00
30,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
5,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0