Royaltea Hongkong - Tân Sơn Nhì
Café/Dessert -Chi nhánh
Royaltea Hongkong - Tân Sơn Nhì
114 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Tân Phú, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
40,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0