Royaltea - Huỳnh Mẫn Đạt
Café/Dessert -Chi nhánh

Royaltea - Huỳnh Mẫn Đạt

195 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 8, Quận 5, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 23:30
15,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0