Royaltea - Kha Vạn Cân
Yêu thích
Café/Dessert

Royaltea - Kha Vạn Cân

778 Kha Vạn Cân, P. Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0