Royaltea - Liên Tỉnh 5
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Royaltea - Liên Tỉnh 5

212 Liên Tỉnh 5, P. 6, Quận 8, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
00:00 - 04:00 | 07:00 - 23:59
48,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0