Royaltea - Nguyễn Trọng Tuyển
Café/Dessert -Chi nhánh
Royaltea - Nguyễn Trọng Tuyển
329/13 Nguyễn Trọng Tuyển, P. 10, Phú Nhuận, TP. HCM
25,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0