Royaltea - 415 Phan Huy Ích
Café/Dessert -Chi nhánh

Royaltea - 415 Phan Huy Ích

415 Phan Huy Ích, P. 14, Gò Vấp, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
24,000 - 59,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0