Royaltea Premium - Kris Vue Nguyễn Duy Trinh
Café/Dessert -Chi nhánh
Royaltea Premium - Kris Vue Nguyễn Duy Trinh
Kris Vue Apartment, 543/9 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Đông, Quận 2, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0