Royaltea - Trà Sữa Hồng Kông - 444A Cộng Hòa
Café/Dessert -Chi nhánh
Royaltea - Trà Sữa Hồng Kông - 444A Cộng Hòa
444A Cộng Hòa, P. 13, Tân Bình, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 22:30
35,000 - 59,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0