Royaltea - Trà Sữa Hong Kong - Bàu Cát 3
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Royaltea - Trà Sữa Hong Kong - Bàu Cát 3

32A Bàu Cát 3, P. 14, Quận Tân Bình, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
08:01 - 21:59
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0