Royaltea - Trà Sữa Hồng Kông - Hoa Thị
Café/Dessert -Chi nhánh

Royaltea - Trà Sữa Hồng Kông - Hoa Thị

3 Hoa Thị, P. 7, Phú Nhuận, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 22:30
30,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0