Café/Dessert
Royaltea - Trà Sữa Hồng Kông - Hưng Phú
738 Hưng Phú, P. 10, Quận 8, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
40,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0