Royaltea - Trà Sữa Hồng Kông - 248/23/17 Nguyễn Thái Bình
Café/Dessert
Royaltea - Trà Sữa Hồng Kông - 248/23/17 Nguyễn Thái Bình
248/23/17 Nguyễn Thái Bình, P. 12, Quận Tân Bình, TP. HCM
30,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0