Royaltea - Trà Sữa Hồng Kông - Nguyễn Tư Giản
Café/Dessert -Chi nhánh

Royaltea - Trà Sữa Hồng Kông - Nguyễn Tư Giản

1 Nguyễn Tư Giản, P. 12, Gò Vấp, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
8 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0