Royaltea - Trà Sữa Hồng Kông - Phan Xích Long
Café/Dessert -Chi nhánh

Royaltea - Trà Sữa Hồng Kông - Phan Xích Long

389 Phan Xích Long, P. 3, Phú Nhuận, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
35,000 - 59,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0