Royaltea - Trà Sữa Hồng Kông - Vũ Tông Phan
Café/Dessert -Chi nhánh

Royaltea - Trà Sữa Hồng Kông - Vũ Tông Phan

72 - 74 Vũ Tông Phan, P. An Phú, Quận 2, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0