Royaltea - Trần Mai Ninh
Café/Dessert -Chi nhánh
Royaltea - Trần Mai Ninh
70 Trần Mai Ninh, P. 12, Tân Bình, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 22:00
30,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0