Royaltea - Phan Huy Ích
Café/Dessert

Royaltea - Phan Huy Ích

133 Phan Huy Ích, P. 15, Quận Tân Bình, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0