Royaltea - 475/27 Cách Mạng Tháng 8
Món Việt -Chi nhánh
Royaltea - 475/27 Cách Mạng Tháng 8
475/27 Cách Mạng Tháng 8, P. 13, Quận 10, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 23:59
30,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0