Royaltea - Trần Phú
Café/Dessert -Chi nhánh
Royaltea - Trần Phú
394 Trần Phú, Quận 5, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
10:00 - 22:00
30,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0