Royaltea Việt Nam - Trà Sữa Hồng Kông - Cách Mạng Tháng 8
Café/Dessert
Royaltea Việt Nam - Trà Sữa Hồng Kông - Cách Mạng Tháng 8
1082 Cách Mạng Tháng 8, P. 4, Tân Bình, TP. HCM
30,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,200đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,200đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0