Royaltea Vietnam By Hongkong - Cộng Hòa
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Royaltea Vietnam By Hongkong - Cộng Hòa

27/10A Cộng Hòa, P. 4, Tân Bình, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
08:30 - 23:00
30,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0