Royaltea Vietnam By Hongkong - Sơn Kỳ
Món Trung Hoa, Món Á -Chi nhánh
Royaltea Vietnam By Hongkong - Sơn Kỳ
35 Sơn Kỳ, P. Sơn Kỳ, Tân Phú, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
08:45 - 22:40
45,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
11 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0