Royaltea Vietnam By Hongkong - Tân Quý
Café/Dessert -Chi nhánh
Royaltea Vietnam By Hongkong - Tân Quý
22 Tân Quý, P. Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. HCM
33,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,300đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,300đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0