Royaltea Vietnam By Hongkong - Tôn Đản
Café/Dessert
Royaltea Vietnam By Hongkong - Tôn Đản
54 Tôn Đản, P. 13, Quận 4, TP. HCM
09:30 - 23:30
30,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0