Royaltea Vietnam By Hongkong - Võ Thành Trang
Café/Dessert -Chi nhánh

Royaltea Vietnam By Hongkong - Võ Thành Trang

4 Võ Thành Trang, P. 11, Tân Bình, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
33,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0