Ruby - Trà Sữa, Khô Gà & Các Loại Hạt
Món Việt
Ruby - Trà Sữa, Khô Gà & Các Loại Hạt
344 Bà Hạt, P. 9, Quận 10, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 120,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0