Cỏ May Saigon Café
Café/Dessert
Cỏ May Saigon Café
48/17M Hồ Biểu Chánh, Phú Nhuận, TP. HCM
1lượt đánh giá từ Now
06:30 - 23:00
39,000 - 99,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0