Sado Chado - Trà Sữa Nhật Bản - Cantavil Premier
Café/Dessert -Chi nhánh
Sado Chado - Trà Sữa Nhật Bản - Cantavil Premier
Cantavil Premier, 1 Song Hành, P. An Phú, Quận 2, TP. HCM
08:00 - 22:00
15,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
5,300đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,300đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0