Sado Chado - Trà Sữa Nhật Bản - Hoa Sứ
Café/Dessert -Chi nhánh
Sado Chado - Trà Sữa Nhật Bản - Hoa Sứ
46Bis Hoa Sứ, P. 2, Phú Nhuận District, TP. HCM
27,000 - 47,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0