Sài Gòn Ơi Cafe - Nguyễn Huệ
Café/Dessert -Chi nhánh

Sài Gòn Ơi Cafe - Nguyễn Huệ

Tầng 5, Tầng 5, Chung Cư 42 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM
08:30 - 21:30
40,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0