Sài Gòn Ơi Cafe - Nguyễn Huệ
Café/Dessert -Chi nhánh
Sài Gòn Ơi Cafe - Nguyễn Huệ
Tầng 5, Tầng 5, Chung Cư 42 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM
40,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0