Sài Gòn Ơi Cafe - Xuân Thủy
Café/Dessert -Chi nhánh
Sài Gòn Ơi Cafe - Xuân Thủy
63 Xuân Thủy, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM
08:00 - 22:00
40,000 - 100,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0