SaLa Coffee - Đường Số 14D
Café/Dessert

SaLa Coffee - Đường Số 14D

2 Đường Số 14D, Bình Tân, TP. HCM
05:00 - 22:00
15,000 - 35,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0