Sandwich - Hamburger Chía Núi - Nguyễn Trãi
Quán ăn -Chi nhánh
Sandwich - Hamburger Chía Núi - Nguyễn Trãi
56 Trần Xuân Hòa, P. 7, Quận 5, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
10:00 - 13:00 | 15:00 - 23:00
16,000 - 24,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
11 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0