SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Trần Bình Trọng
Quán ăn -Chi nhánh
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Trần Bình Trọng
121 Trần Bình Trọng, P. 2, Quận 5, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
35,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0