SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Hồng Đào
Món Hàn, Món Á -Chi nhánh
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Hồng Đào
157 Nguyễn Hồng Đào, P. 14, Tân Bình, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 22:00
40,000 - 79,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0