Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Sầu Riêng Ba Đảo - Kem Sầu Riêng

791/96 Trần Xuân Soạn, Quận 7, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
110,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0