Café/Dessert -Chi nhánh
Say Coffee 24H - Sư Vạn Hạnh
756 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, TP. HCM
00:05 - 02:00 | 06:00 - 23:55
10,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0