Say Coffee 24H - Điện Biên Phủ
Café/Dessert -Chi nhánh
Say Coffee 24H - Điện Biên Phủ
475 Điện Biên Phủ, P. 25, Bình Thạnh, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
00:01 - 23:59
30,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0